Mebijusovi univerzumi

Stripovi čoveka koji je najviše promenio tok kojim će se razvijati deveta umetnost. Poput Majlsa Dejvisa u džezu, Mebijus je takvom silinom potresao konvencionalne forme izražavanja da se istorija stripa deli na vreme pre njegovog pojavljivanja i posle toga.

Glavni meni