Poštovani kupci,

Darkwood d.o.o. se obavezuje da će svaku informaciju koju ostavite kao deo registracionog procesa ili druge interakcije na stranici tretirati  u skladu sa  Politikom privatnosti i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, 87/2018).

Korišćenjem stranice, Vi se slažete sa takvim načinom rada i garantujete da su sve informacije koje ste dali tačne.

Posetom i registracijom na www.darkwood.co.rs, prijavom na Darkwood Newsletter, posetom Darkwood-ovim društvenim mrežama, kontaktiranjem Darkwood-a elektronskom poštom, poručivanjem artikala telefonom,  odnosno drugom interakcijom na stranici prihvatate i saglasni ste sa Darkwood-ovom Politikom privatnosti i potvrđujete da ste stariji od 15 godina.

Darkwood d.o.o se obavezuje da podatke koje prikupi od Vas obrađuje na način koji obezbeđuje zaštitu, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Politikom privatnosti. Lice koje daje podatke o ličnosti u svakom momentu može da podnese zahtev na email: info@darkwood.co.rs. te da  ostvari sledeća prava iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti:

  • Pravo pristupa podacima
  • Pravo ispravke
  • Pravo na brisanje podataka (pravo na zaborav)
  • Pravo na neprenosivost podataka
  • Pravo prigovora

Identitet rukovaoca podacima:

DARKWOOD DOO BEOGRAD
Vukasovićeva 21 G
Beograd – Rakovica
Matični broj: 17588354
PIB: 103599840
web: https://www.darkwood.co.rs
email: info@darkwood.co.rs
tel: 011/2622-867 (cena razgovora se tarifira najviše po ceni redovnog poziva)
Lice za zaštitu podataka o ličnosti:
Sanja Stupar, kontakt: sanjastupar@darkwood.co.rs;  011/2622-867


Prikupljanje ličnih podataka

Ličnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca i/ili korisnika (kao što su ime i prezime, adresa e-pošte, adresa stanovanja, korisnično ime, pristupni kod, šifra i sl.). 

Koje informacije prikupljamo


Kada napravite porudžbinu ili se registrujeta na www.darkwood.co.rs ,   prijavom na Darkwood Newsletter,  kontaktiranjem Darkwood-a putem mejla ili društvenih mreža, poručivanjem artikala telefonom,  ili  ako podnosete reklamaciju na kupljeni artikal, ili želite da odustanete od poručenog artikla, ili plaćate platnom bankovnom karticom ili Vam vraćamo novac na tekući račun, usled zamene artikla ili odustanka od kupovine artikla, Darkwood će od Vas tražiti osnovne, neophodne podatke kao što su: ime i prezime; email adresa;broj telefona; adresa stanovanja

 Obrada podataka 

je svaka radnja preduzeta u vezi sa podacima kao što su: prikupljanje, beleženje, prepisivanje, umnožavanje, kopiranje, prenošenje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, ukrštanje, objedinjavanje, upodobljavanje, menjanje, obezbeđivanje, korišćenje, stavljanje na uvid, otkrivanje, objavljivanje, širenje, snimanje, organizovanje, čuvanje, prilagođavanje, otkrivanje putem prenosa ili na drugi način činjenje dostupnim, prikrivanje, izmeštanje i na drugi način činjenje nedostupnim, kao i sprovođenje drugih radnji u vezi sa navedenim podacima, bez obzira da li se vrši automatski, poluautomatski ili na drugi način.

Kako koristimo Vaše podatke
Svi podaci koje ostavite na www.darkwood.co.rs  su skladišteni i obrađuju se u skladu sa zakonskom regulativom.
Sakupljeni podaci mogu biti upotrebljeni za:
1. Proveru i isporuku porudžbine;
2. Pružanje podrške kupcu;
3. Administriranje nagradnih igara;
4. Obradu zahteva za reklamaciju kupljenog artikla
5. Obrada zahteva za zamenu poručenog artikla

Darkwood  neće dostavljati niti razotkriti lične podatke kupca trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon, te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje ugovornih obaveza sa kupcom/korisnikom. Svi podaci o kupcima i korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo onima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Svi podaci o Kupcima strogo se čuvaju i dostupni su samo onima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Darkwood se obavezuje da će pružati zaštitu ličnim podacima kupaca i korisnika, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima i korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obaveza; informiše kupce i korisnike o načinu korišćenja prikupljenih podataka, redovno daje kupcima i korisnicima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke da li žele da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje

U slučaju promene bilo kog ličnog podataka (npr. mesto stanovanja, adresa dostave) koji se evidentiraju prilikom registracije, Kupac je dužan da ažurira podatke na  profilu ili o promeni obavesti Darkwood. U slučaju promene o kojoj nije obavešten, Darkwood  ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu narudžbine odnosno isporuke proizvoda.

Darkwood se obavezuje  da će pružati zaštitu ličnim podacima kupaca, redovno davati kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke da li žele da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima strogo se čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla kao i brzoj pošti sa kojom Darkwood ima Ugovor o dostavljanju i naplati porudžbina. Svi zaposleni u Darkwood-u i poslovni partneri  (kurirska služba, banka i sl.) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Lični podaci Kupca poznati su samo Darkwood-u koji se obavezuje da ih koristi samo u svrhu izvršenja prodaje. Velika pažnja usmerena je ka čuvanju ličnih informacija, u skladu sa postojećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Maloletna lica


Maloletno lice koje je navršilo 15 (slovima: petnaest) godina može samostalno da daje pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti u korišćenju Usluga. Ako se radi o maloletnom licu koje nije navršilo 15 (slovima: petnaest) godina, za obradu podataka pristanak mora dati roditelj koji vrši roditeljsko pravo, odnosno drugi zakonski zastupnik maloletnog lica.

Sigurnost plaćanja platnim karticama

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama Banke.

Provera podataka vrši se između kupca i Banke Intese.

Ni jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica dobija se konverzijom Vaše valute u dinar prema  kursu Narodne Banke Srbije Pri zaduživanju Vaše kartice iznos koji je naznačen na našem sajtu konvertuje se u Vašu lokalnu valutu prema kursu koji primenjuju operatori kreditnih kartica. Zbog navedenih konverzija moguće je da dođe do male razlike u ceni koja je naplaćena, u odnosu na cenu koja je iskazana na našem sajtu.

Opis načina zaštite poverljivih podataka o transakciji pri plaćanju platnim karticama

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke.

Ni jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Mogućnost neprihvatanja marketinških aktivnosti

Jednom kada prikupimo vaše podatke, možemo vam poslati marketinška obaveštenja koja sadrže povoljne ponude, promocije, prodajne akcije i ostale sadržaje. U svakom trenutku imate opciju neprihvatanja budućih marketinških obaveštenja darkwood.co.rs
Obezbeđivanje sigurnosti za lične podatke

Bilo da kupujete putem interneta ili u našoj striparnici, primenjuju se mere bezbednosti i razumne predostrožnosti kako bi se sprečio gubitak, zloupotreba i neovlašćeni pristup vašim ličnim podacima koji su pod našom kontrolom. Darkwood.co.rs  ne može da osigura ili garantuje sigurnost bilo kog podatka koji se prosleđuje putem elektronske pošte, tako da to radite na sopstvenu odgovornost.


U slučaju da šaljete imejl ili poštansko pismo, molimo vas da obezbedite aktuelne informacije i promene koje želite da budu napravljene.

Sakupljanje informacija od dece

Darkwood co.rs putem interneta neće svesno ili namerno sakupljati lične podatke dece koja su mlađa od 13 godina. Zalažemo se za zaštitu prava dece!

Kontakt

Ukoliko imate pitanja ili pritužbe koje se tiču privatnosti i sigurnosti vaših podataka, ili ukoliko imate saznanja ili sumnju o narušavanju privatnosti ili sigurnosti, molimo vas da nam se obratite na neki od sledećih načina:

1. Pozovite naš broj telefona: 011/2622-867
2. Pošaljite imejl na: info@darkwood.co.rs

3. Pošaljite pismo na poštansku adresu:
Darkwood d.o.o.
Lomina 5,Trzni centar Zeleni venac,11000 Beograd


Glavni meni