Postoje dva nivoa popusta

Kartica kluba čitalaca i VIP kartica kluba čitalaca

Kartica kluba čitalaca

Kartica kluba čitalaca vam donosi 15% popusta na sva Darkwood izdanja koja su na punim cenama, kao i 5% popusta na promotivne cene na sva izdanja koja su u promo periodu.

Ovu karticu možete dobiti prilikom prve kupovine u Darkwood knjižarama.

Da biste zadržali ovu karticu potrebno je da u roku od 12 meseci od dobijanja kartice obavite 5 kupovina sa različitim datumima u našim objektima – lično, ili porudžbenicom ako vam šaljemo poštom (iznos kupovine nije bitan), ili da ostavrite zbirnu sumu od 12.000 dinara kupovinom Darkwood izdanja, bilo u promo ili regularnom periodu.

VIP Kartica kluba čitalaca

VIP kartica kluba čitalaca donosi 25% popusta na sva Darkwood izdanja koja se prodaju po punim cenama i 10% popusta na promotivne cene za sva izdanja koja su u promotivnom periodu. Za ovu karticu je potrebno da u roku od 12 meseci ostvarite kupovine Darkwood izdanja u iznosu od 40.000 dinara.

Svi koji budu imali karticu sa 15% popusta imaće mogućnost da kupe jedan strip po izboru sa popustom od 30% na 15, 20, 25, 30, 35 i 40 hiljada dinara, nakon čega dobijaju VIP karticu kluba čitalaca.