Mit o Tarzanu je jedan od onih kojima se neprestano vraća i iznova inspiriše i interpretira, bilo da je reč o trećoj, sedmoj ili devetoj umetnosti. Analiza granica onog zverskog u ljudima ili romantizovan prikaz čoveka koji se obreo u divljini i zavladao njom zahvaljujući (ili uprkos) svojoj ljudskosti?